Betekenis achternamen

Op deze pagina vind je een overzicht van bekende Nederlandse achternamen en de betekenis ervan. Ben je opzoek naar betekenis van je achternaam of wil je weten wat een bepaalde achternaam betekent? Kijk dan verder op deze pagina.

familienaam betekenis
Algera Patr. Alger (germ), van adel + ger (=speer): edele strijder met speer [P]
Aanen Part. Ane (germ), van Arn (=arend) [P]
Amerongen, van Topogr., uit Amerongen [W]
Amersfoort Topogr., uit Amersfoort [W]
Bakker Beroep
Bank, van de Part. Bane/Banne (germ), mogelijk van bannen (bevelen) of barn (=beer) [P]
Barlo
Beek, van Topogr.,
Benschopper Topogr., uit Benschop, van cope (veenontginning / gekocht land van een persoon genaamd Benne [BS]
Benthem, van Topogr., uit Bentheim
Berg, van der Topogr.
Bertelink
Beuzekom Topogr., uit Beusichem, germ. van Bosinga-haim: woonplaats van mensen met de naam Bose [BS]
Bicker Beroep: steenbikker [W]
Bijl
Blo(c)kland, van Topogr., uit Blokland. Land dat geen uitweg naar openbare weg had, en dus van alle kanten beloken was [BS]
Block
Blockhuijsen Topogr., uit Blokhuizen (NH).Blokhuis: een versterkte post aan een verbindingsweg [BS]
Bloos
Blyenburch
Boer, de Beroep, of patr. van Breur, Broer [W,P]
Bogaert, van Vuick Topogr., wonend bij boomgaard [W}
Bolswerde, van Topogr., van Bolsward. Wierde van persoon Bodel (fri) [BS]
Boo, de Beroep, bode [W]
Bornbergen, van
Bos(ch), Bosma Topogr., wonend bij een bos
Bouwhuis
Bouwmeester Beroep
Braenck
Brandwijk Topogr., van Brandwijk: brand (=brandstof, een brand?) en wijk (=nederzetting, vaak met een speciale functie) [BS]
Brenck, van
Brenner
Breunissen Part. van Bruin, Bruno (=glanzend) [P]
Brinkman Topogr., wonend bij de brink
Broek, van den Kleding of topogr.,: wonend bij een broek (=drassig land) [W]
Broer Verwantschap [W]
Bronkhorst
Bruijn, de Lich. eigenschap: haarkleur [W]
Brunia Patr. van Bruin, Bruno [W,P]
Buijsch Van scheepstype, kledingstuk of patr. van Bos, Boso [W]
Buma
Burggraaf Afgeleid van adellijke titel
Busschert
Buter
Buuren, van Topogr., van Buren
Carpenter Engels of Schots beroep?
Coelingh Patr. van Koel, Kole, afgeleid van Nicolaas of Colo [W]
Coole, de Patr. van Koel, Kole, afgeleid van Nicolaas of Colo [W]
Coopmans Beroep
Cornelis Patr.
Couck (Koek) Van de spijs koek? [W]
Dekker Beroep [W]
Deventer Topogr., van de plaats Deventer
Dijk van, Dijkman, Dijkstra Topogr., wonende bij een dijk
Dompselaar, van
Donk Topogr., wonende bij een donk (= hoogte bij een moeras)
Donkelaar
Egberts Partr. van Egbert: Eg (=zwaard) en bert (=schitterend) [P]
Ellen Patr. van germ. edel
Emmelot
Engh, in den
Enter, van Topogr., uit Enter: enit (=eend)+haru (=zandheuvel) of enet (=eenzame plaats) [BS]
Fidom
Fongers Patr. van Fonger, van germ. funs (=wagend) + ger (=speer) [P]
Gadema
Goodswilligen, van
Graaf, van der Afgeleid van adelijke titel
Greijdanus Topogr., wonend aan de greide (= (fri) weiland), latijnse vorm [W]
Groeneveld Topogr.?
Groot, de Lich. eigenschap
Groustra Topogr., van Grouw [W]
Haan, de Dier, bv. Als uithangbord, of partr. van Hano (van Johannes) of Hag (=haag, ruimte) [W,P]
Haar, op de
Hage Van Haga (=haag, omheinde ruimte) [W,P]
Hagedoorn Plant
Harten, van partr. van Hard, Hert, germ. (=stevig, sterk) [P]
Heegstra Topogr., van Heeg [W]
Hees Partr. van Hase, Hesse(l), of van germ. vleivorm hard (=sterk), hader (=strijd), harder (=leger) of iemand uit Hessen [P]
Hertogh, den Afgeleid van adellijke titel
Hessix
Heuvel, van den Topogr., wonende bij een heuvel
Hoevelaken, van Topogr., van Hoevelaken, hoeve aan rivier de Laak [BS]
Hofacker Topogr.?
Hofman Beroep
Hoghe, de Persoonlijk kenmerk [H]
Holl Topogr. bij een hol (=kuil) [H]
Huisman Beroep
Jaersveld, van Topogr., van Jaarsveld, veld van een persoon Jarigs [BS]
Jager Beroep
Jentink Partr. van Johannes (=Jahweh is genadig)
Jong, de Familierelatie
Jongschaap Dier (scherts?) [W]
Jonker(s) Afgeleid van adellijke titel
Kamstra Topogr., van kamp, waarin de p is vervallen [W]
Keijsers Afgeleid van de adellijke titel
Keppelaar
Kersteman Patr. van Kerst (=Christus) [P]
Kingma Patr. van Kinge [H]
Klaster  –
Kleyn Lichamelijk kenmerk
Kloeze
Kluiver, de Scheepsterm of karaktereigenschap [H]
Knol
Koek
Kol(l)
Koldijk
Koning Afgeleid van de adellijke titel
Kool Patr. van Colo, Koel [W]
Korevaar Schip [GN]
Kreuckniet Imperatief, oorspronkelijk mogelijk als bijnaam [W]
Kroes, Kroese Lichamelijk kenmerk, haar, of patr. van Kroes (-gekrulde) [W]
Kuiff, de Lichamelijk kenmerk?
Kwikkelo
Lagemaat
Lageweij, van de Topogr. [W]
Landaes, van
Lang, de Lichamelijk kenmerk
Langendijk Topogr.?
Langerman Lichamelijk kenmerk?
Lauw, ter (zie Terlauw) Patr. Van Lau, van Laurentius (=de gelauwerde) [P]
Lauwes
Leerkamp
Leeuw, de Dier, bv. als uithangbord
Leeuwen, van Dier, bv. als uithangbord
Lely, de Bloem?
Leyenaar
Lijst
Linde, van der Boom
Luders Patr. van Luir, Luur(t), is luid (=volk) + -hari, -her (=leger) [P]
Luten Patr. van Lute, Lutte, is luid (=volk) [P?]
Lutterveld, van Topogr.? klein veld
Meijer Beroep: pachter, oorsp. Van maiordomus (=hoofdbediende) [Meijer], of patr. van (hebr.) Meir (=verlichtende) [P]
Melsen Patr. van Melle, Molle, van madel (=rerechtsplaats), of van Mainolf van germ magin (=wolf), of olf (=wolf) [P]
Messeman Patr. van Masso [H], beroep [H]
Middagh Tijdsbepaling [H]
Middelhoven, van Topogr. middelste hof [H]
Moeskoker Beroep?
Mol Dier, of patr. van Melle, Molle (zie Melsen) [P]
Monsuur
Moolenbeek Topogr. aan de beek en molen [H]
Moooiweer Natuur?
Muilwijk
Nijboer Beroep, iemand die nieuw op een boerderij komt
Nijenhuis, Nijhuis Topogr. nieuw huis [W]
Nijland Topogr. iemand die op een nieuw stuk land woont
Nobel Karaktereigenschap [H], of patr. van Nobel [H]
Noordhuis Topogr. wsl. oorspronklijk als huisnaam gebruikt
Odink / Oeding Patr. van Ode [H], zie Uding
Oostenbrink Topogr.?
Oosterveen Topogr.?
Oostindie(n) Mogelijk iemand die in Oost Indië is geweest.
Otman
Overeem, van Topogr.: iemand van de andere kant van de rivier de Eem [W]
Ovinge
Pardon Vergissing bij het aannemen van de naam?
Pelt Topogr.: iemand uit Pelt (B) [W]
Pijl, van der
Post Beroep, huisteken uit de middeleeuwen [W]
Pothoven, van
Pree, du Frans, topogr.? Wonend bij weide?
Pronk Menselijke eigenschap
Proost Beroep, kerkelijk ambt
Pruntel
Rezant
Ridder, de Van de adelijke titel
Rietveld, van Topogr.?
Rijklijkhuysen
Rijn, van Topogr.
Ringelenborg, van
Rinia Patr. van Rein, germ. regin, rein (=raad) [P]
Ro(o)se Plant, of een naam uit Frans-Vlaanderen [W]
Roeberson Patr (?) van Robert [H]
Roskam Werktuig [H]
Russcher Patroniem ? [H]
Ruysseveen
Saars, Sares
Santkraij
Schagen Patr. van Scaga (=bosje) of scheg (=uitspringende kin, kleine kiel) [BS]. Oorspr. Topogr.?[W?]
Schaick, van Topogr., iemand uit Schaick (NB), van Schadewijk= scade (=schaduw) + wijk [BS]
Schalken Patr. van germ. schalk [H], (=zwaard) + her (=leger) [P]
Schoonderwoerd Topogr. Naar de plaats Schoonderwoerd.
Schouten Beroep [W]
Segers Patr. Van Sighart, germ Sigi (=zege, overwinning) + hand (sterk) [P]
Serres
Slop
Smid Beroep
Starrenberg
Steegh, van der Zie Versteeg
Stek
Stellaart
Sterk Lichameljk kenmerk [W]
Sterrenburgh
Stokkers Patr. van Stok? [H]
Streefkerk Topogr. Van mnl. strevich (= onwillig land) + kerk [BS]
Streukel, van
Strikwerda Topogr., iemand uit Strikwerd (Fr) [H]
Stuy
Swart Kleur [H], lichamelijk kenmerk [W]
Swartbol Lichamelijk kenmerk [H]
Swierstra Patr. van Swier? [H]
Teppenboer
Terlauw
Tieland, van Topogr., land van Tie [H], is patr. van Taat? [P],
Tissinge Patr. van Ties [W], van germ. diet (=volk) [P]
Tol Patr. van Tol, Tolle, vleivorm van Folkert, van germ folk (=volk) + hard (=sterk) [P]
Tongeren, van Topogr. uit Tongeren (B)
Trompetter Beroep, muzikant of miliaire rang [H]
Tukker Van nachtrust [H]. Zie ook hier.
Tuytel
Udink Part. van Ude/Udo, van germ od- (=erfbezit) [P]
Veen, van Topogr. bij een veen
Velthuijzen, van Topogr., van Velthausen (D) [W]
Verhaar Topogr. bij een haar (= begroeide hoogte op de heide, hoog kamp [H]
Verhoef Topogr., van een hoeve
Verlek Topogr., bij de Lek
Vermeer Topogr., bij een meer
Vermeulen Topogr., bij een molen
Verschuur Topogr., bij een schuur
Versteeg Topogr., bij een steeg
Visser Beroep
Vliet, van de Topogr., bij een vliet (water)
Vlijmen, van Topogr. van Vlijmen (NB) [H]
Vogel Dier
Vollenhoven Topogr., van veulen + hô (=hoogte) [BS]
Vooren Dier
Vos Dier
Vrankrijk Topogr., uit Frankrijk
Vries, de Topogr., uit Friesland
Vulder Beroep, van voller, lakenbereider
Vuuren, van Topogr., uit Vuren (G) [H]
Waaghalts
Waal, de Topogr., bij de Waal
Waninge Patr. van Wane, Wanne, vleivorm van Johannes [P]
Water, van de Topogr. bij het water
Waterink Zie Water
Weber
Wees, van Familierelatie [H]
Wennink Patr. van Wenne(ke), vleivorm van germ wening- (=bewaren) [P]
Werf, van der Topogr., bij een werf of erf [H]
Wetering, van de Topogr., bij een wetering (= stroom, beek)
Willigen, van Topogr. van Willigen (U) [H]
Wimersma, (van)
Wint
Wits Patr. van Weid, Witte, van germ, wig (=strijd) [P]
Witvos Adresnaam / herkomst, bv. herberg De witte vos.
Woestkamp
Wolbrink Patr. van Wobbe, van germ. Wald (=heerser) of wolf (=wolf) [P]
Wolfswinkel
Wolters Patr. van Walder, Wolter, van wald (=heerser) en her (=heer, leger) [P]
Woltman Patr. van Walda, Waldo, van germ, wald (=heerser) [P]
Zelder, van Topogr., van Zelder bij Amersfoort van zel (=?) + drecht (=veer, bevaren waterloop) [BS]
Zwart Lich. eigenschap,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *